กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
 
โครงสร้างอัตรากำลังภายในเทศบาลตำบลเนินขาม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 09.31 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 71 ท่าน