กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)