กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ตามมาตรา .9(8) ต่อ 16 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ตามมาตรา .9(8) ต่อ 15 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ตามมาตรา .9(8) ต่อ 14 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
[ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
>> ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
>> ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
อำนาจหน้าที่ ม.7(2) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
สถานที่ติดต่อ ม.7(3) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา .7(4) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
>> ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ข่าวสารของหน่วยงานราชการภูมืภาค ม.9(1) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
ข่าวสารของหน่วยงานราชการภูมืภาค ม.9(1) ต่อ2 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ข่าวสารของหน่วยงานราชการภูมืภาค ม.9(1) ต่อ2 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ข่าวสารของหน่วยงานราชการภูมืภาค ม.9(1) ต่อ3 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)     2      3