กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพงาม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่่อถนนลูกรังในพื้นที่ ตำบลโพงามเขตที่ 1 จำนวน 7 สาย   19 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ   19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บางหลวง   การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ วัดกรุณา หมู่ที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท   19 เม.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไก่เถื่อน   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   19 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนวัดหอระฆัง ถึงหน้าบ้านนางไอ อ่วมเดช    19 เม.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   ประเพณีสงกรานต์ของตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2562    19 เม.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายข้างโรงเรียนวัดหอระฆัง (สายป่าช้าเก่า)   19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562    19 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังไก่เถื่อน   ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   19 เม.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ      19 เม.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1229