กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท5) และรับชำระภาษีประจำปี 2561  
 

แจ้งกำหนดการออกสำรวจแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท5) และรับชำระภาษีประจำปี 2561 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
-วันที่ 17-19 มกราคม 2561 หมู่ที่ 1,2,5,6,8,9,14,17 ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินขาม เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 22 มกราคม 2561 หมู่ที่ 3,7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 23 มกราคม 2561 หมู่ที่ 4 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 24 มกราคม 2561 หมู่ที่ 11 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 25 มกราคม 2561 หมู่ที่ 10,12,15,19 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 26 มกราคม 2561 หมู่ที่ 13,18 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ พรหมภัสสร ธัมมะจริยา

ผู้เข้าชม 213 ท่าน